Skús, čo dokážše na vode 3!

Číslo zmluvy 72/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Skús, čo dokážše na vode 3!
Dátum konania projektu 30.11.2021
Predkladateľ Žilinský klub vodákov

Cieľom projektu bolo:
Pri organizovaní športových dní sa stretávame s tým, že deti nie sú veľmi športovo zdatné, nemajú dostatočnú ohybnosť a kondíciu. Preto by sme chceli, okrem vodáckych aktivít, zaradiť do programu aj iné športové činnosti, ktoré sú deťom známe a to skok cez švihadlo, vybíjaná, futbal, posilňovanie. Z tohto dôvodu potrebujeme zakúpiť športové náradie, ktorým nedisponujeme: lopty, švihadlá, expandéry, činky. Zároveň by sme radi doplnili to najzákladnejšie vodácke náradie – pádla a špricky pre tieto deti. Bez tých to na vode nejde.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V roku 2021 sa nám podarili, napriek pandemickej situácii, zorganizovať viaceré športové dni, a to v spolupráci so ZŠ Martinská. Deti ročníkov 1-4 si prišli zašportovať k nám na lodenicu. Použitím zakúpených športových potrieb (lopty, švihadlá, expandéry) si deti zašportovali, a aj sa zabavili. Tie s odvahou sa nakoniec pustili aj v lodi dolu kanálom a vyskúšali si vodácky šport. Sme radi, že sme vytvorili z týchto detí veľkú vodácku prípravku. Naďalej sa týmto deťom venujeme pod vedením trénera O.Kovářa. Použitie finančnej dotácie na nákup športových potrieb v plnej miere splnilo naše očakávania. Zároveň sa nám ale potvrdilo, že deti potrebujú viac športovať a rozvíjať tak svoju fyzickú zdatnosť a ohybnosť.

Mediálne výstupy

FB – 5-11/2021 – správa, fotografie
webová stránka klubu – 5-11/2021 – správa, fotografie
informačné tabule na ZŠ Martinská – 5-11/2021 – oznam, správa, fotografie

Galéria