Škola korčuľovania na ľade

Hodnotiaca správa ku grantu č. 93/2015-OKŠCRMR/2015

V roku 2015 sme už po deviaty krát otvorili kurzy korčuľovania pre verejnosť (2 zimné, 2 jarné a momentálne pokračujú 2 jesenné kurzy). Škola korčuľovania je určená všetkým – deťom (od 3 a pol roka) i dospelým, začiatočníkom i pokročilým. Je dlhodobo veľmi obľúbená, nakoľko na rozdiel od verejného korčuľovania dávame ľuďom  možnosť učiť sa na ľade neustále nové veci. Učíme korčuľovať aj úplných začiatočníkov, ktorí na ľade nikdy nestáli. Pod odborným dohľadom tréneriek korčuľovania sa účastníci učia zvládať základné i zložitejšie korčuliarske prvky.

V zimnom kurze na prelome rokov 2014/2015 prešlo našou školou 74 účastníkov a v jarnom kurze január až marec 2015 sme mali rekordných 125 účastníkov. Taktiež sme zaznamenali väčší počet účastníkov v najnovšom jesennom kurze a to 75 korčuliarov. Aj to svedčí o kvalite našej školy korčuľovania a dôležitosti pre toto mesto v snahe o zabezpečenie pohybu pre deti i dospelých.

Na ľade sú deti  rozdelené do skupín podľa ich schopností a dospelí sú v samostatnej skupine. Sme radi, že Škola korčuľovania si získala obľubu aj u mládeže a dospelých, ktorí sa nestihli naučiť korčuľovať v detstve a v duchu „nič nie je nemožné“ to odvážne zvládnu teraz. Máme skúsenosť, že často rodičia prihlásia najskôr iba deti a keď vidia, ako napredujú, prihlásia sa aj oni. Je to sympatické, že takto spoločne trávia svoj voľný čas. V každom  kurze sme mali jednu tématickú zábavnu hodinou – v zimnom kurze ( mikulášskou), či karnevalovú – plnú hier, tanca a súťaží v jarnom kurze a ešte náš čaká strašidlená lekcia 1.11.2015.

Vďaka grantu – škola korčuľovania môžeme zaplatiť časť nákladov na prenájom ľadovej plochy za mesiace február a marec 2015. Taktiež sme dokúpili do školy korčuľovania na túto sezónu 2015/2016 11 párov nových korčulí na požičiavanie. Korčule na požičiavanie musíme obmieňať cca každé 2 roky, lebo kvalitná výučba začína pri vhodných korčuliach.  Z vlastných zdrojov sme dokúpili opäť aj nové didaktické pomôcky – bezpečné puky, florbalové hokejky, aby sme stále dopĺňali nové hravé formy výučby.

IMG_20151018_185156 IMG_20151018_185459 IMG_20151018_185520 IMG_20151018_185523