Rozvoj športového otužovania a zimného plávania v Žiline

Obsahom projektu bola príprava  a realizácia dvoch foriem športového otužovania a zimného plávania v roku 2018.

  1. Nesúťažné podujatia

Pravidelné tréningy 3x týždenne v nesúťažnom zimnom plávaní na Vodnom diele v Žiline, čo v priebehu zimnej sezóny predstavuje približne 100 tréningov. Sú určené pre najširšiu verejnosť. Klub otužilcov Tučniaky Žilina každoročne príjíma do svojich radov nových záujemcov o túto aktívnu formu otužovania, upevňovania svojho zdravia a rekreačného športovania. V tomto roku sa nám podarilo získať 9 nových členov. Klub sa postupne rozrastá, v  súčasnosti má vyše 60 aktívnych členov.

Vyvrcholením tejto (nesúťažnej) formy je príprava a organizácia Celoslovenského stretnutia otužilcov v Žiline. V tomto roku sme pripravili  XI. ročník  stretnutia  dňa 11.2.2018. Tradične sa pri ňom plávalo vo Váhu na tratiach 100, 250, 500, 750 až 1000 metrov  bez merania času. Stretnutia sa zúčastnilo 149 plavcov z 13 slovenských otužileckých klubov. Každý účastník dostáva  základné pohostenie (čaj, káva, guláš, ovocie, domáce pečivo), účastnícky list a drobný suvenír. Priestory pre zhromaždenie plavcov nám už niekoľko rokov poskytuje Spojená škola, Rosinská 4 v Žiline.

Náš klub okrem toho už tradične pripravuje a organizuje aj tzv. Posezónne  víkendové stretnutie otužilcov na Liptovskej Mare . V tomto roku to bol už 8. ročník a konal sa v dňoch 11 – 13. mája za účasti 32 otužilcov z rôznych slovenských klubov.

  1. Súťažné podujatia

Klub je iniciátorom a koordinátorom súťaže Slovenský pohár v zimnom plávaní. V sezóne 2017/2018 sme pripravili 3 kolá tzv. nultého ročníka. Bolo to 3.12.2017 v Námestove, 24.3.2018 v Bratislave na Zlatých pieskoch a 14.4.2018 v Šútove.  V sezóne 2018/2019 pripravujeme 8 kôl  1. ročníka Slovenského pohára. Členovia nášho klubu tvoria základ organizátorského a rozhodcovského tímu vznikajúcej národnej pravidelnej súťaže.

Každoročne, v spolupráci s mestom Žilina ako hlavným organizátorom, sa spolupodieľame na organizácii podujatia Vianočný beh a zimné plávanie.  V roku 2017 sa podujatie uskutočnilo 16. decembra za účasti 35 plavcov, súťažiacich na trati 100 m. Viacerí plavci sa tiež zúčastnili behu na 8 km.

V dňoch 5 – 10.3.2018 sa 7 členná reprezentácia klubu zúčastnila na Majstrovstvách sveta v zimnom plávaní, ktoré sa uskutočnili v estónskom Talline. Náklady na  štartovné, dopravu a ubytovanie vysoko prekračujú sumu, pridelenú v rámcii grantovej dotácie a boli hradené predovšetkým z finančných zdrojov klubu a osobných zdrojov účastníkov.

Príprava a realizácia súťažných podujatí si vyžaduje základnú techniku a materiál na vytýčenie tratí, ozvučenie priestoru, časomerné zariadenia, výpočtovú techniku,  bezpečnostné  prvky a opatrenia, ktoré zatiaľ riešime zapožičiavaním súkromných vecí, či materiálu iných organizácií. Do žiadosti na grantovú dotáciu sme preto zahrnuli aj kúpu 4 ks elektronických stopiek, reálne sme zakúpili 2 ks.

8.11.2018                                                                          Mgr. Jozef Repčík, vedúci klubu