Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 34.ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a zlepšiť organizáciu súťaže

Číslo zmluvy: Číslo 79/2019 – OKSCRMR/2019
Názov projektu: Rozvíjať záujem o súťažný šport organizovaním 34.ročníka Veľkej ceny Žiliny v džude pre deti vo veku od 6-12 rokov a zlepšiť organizáciu súťaže.
Dátum konania projektu: 31.10.2019
Predkladateľ: Telovýchovná jednota Mladosť Žilina oddiel džudo

Cieľom projektu bolo: 1. Organizovaním Veľkej ceny Žiliny umožniť deťom vo veku 6-12 rokov zúčastniť sa prvej väčšej súťaže a rozvíjať tak u nich záujem o súťažné športovanie. Pre mnohých z nich to bola prvá súťaž v džude a často aj prvý duel so zahraničným súperom. 2. Pravidelným usporiadaním súťaže sa postupne pripraviť na organizovanie súťaže s väčším počtom domácich a zahraničných pretekárov a majstrovských súťaží SR a
Slovenskej národnej ligy. 3. Nákupom zdravotníckeho vybavenia (taška so zdravotnými potrebami) a Televízora resp. televízorov na informáciu o poradí zápasov skvalitníme organizovanie súťaží ale budeme ich využívať aj tréningoch a sústredeniach.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V sobotu 2.2.2019 sa konal 34.ročník Veľkej ceny Žiliny a Kia Motors Slovakia v džude žiactva. Zúčastnilo sa jej 187 pretekárov z 19 oddielov Slovenska a zo 7 oddielov z Českej republiky a na 3 tatami vybojovali 294 duelov. Súťaž sa uskutočnila v priestoroch Vzdelávacieho strediska KIA Motors Slovakia s.r.o. v Gbeľanoch pre deti vo veku 6-12 rokov. V zmysle žiadosti sme prostriedky použili na zlepšenie vybavenia na organizáciu súťaže /TV a záchranárska brašňa/ a na diplomy a ceny pre zúčastnených pretekárov na VC Ziliny.

Mediálne výstupy:
My Žilinské noviny – február 2019 – článok