Propagácia dychovej hudby v meste Žilina

Číslo zmluvy: 34/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Propagácia dychovej hudby v meste Žilina
Dátum konania projektu: 3.7.2019
Predkladateľ: Spolok Priateľov DH FATRANKA o.z

Cieľom projektu bolo: Spropagovanie žánru dychovej hudby na území mesta Žiliny ako oblasti, ktorá nemá stále dostatočné zázemie a neteší sa potrebnej popularite u poslucháčov. Aj keď vieme, že tento žáner je na území mesta tým menšinovým, aj tak sme chceli aby jeho popularizácia a zviditeľnenie bolo čo najväčšie. Tento zámer sa dá dosiahnuť tým, že budeme v čo najväčšej miere účinkovať na podujatiach poriadaných mestom, vystupovať na rôznych festivaloch. Zamerali sme sa na skvalitnenie našej produkcie po stránke zvukovej. Keďže účinkujeme pravidelne v rámci kultúrneho leta v parku SNP, kde vystupujeme s vlastnou aparatúrou, ktorá už má svoje najlepšie roky za sebou, chceli sme aby aj táto časť našej hudobnej produkcie bola na čo najlepšej úrovni. Veď spolu so samotnou hudobnou produkciou tvorí táto zložka jednu z dvoch najhlavnejších kritérií úspešného a kvalitného hrania.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Myslím, že náš cieľ, ktorý sme si týmto projektom vytýčili sa nám určite podarilo splniť. Najlepším kritériom sú ohlasy publika na naše účinkovanie. My tiež sami pociťujeme zlepšenie zvuku, ktoré sa prejavuje tak na pódiu, ako aj v hľadisku. Počas hudobného leta sme účinkovali nielen na podujatiach poriadaných mestom Žilina, ale bolo to účinkovanie na Bartolomejskom jarmoku v Čadci, Obecných dňoch v Rosine, kde všade sme využili našu novú aparatúru. Prostriedky z grantu sme využili hlavne v oblasti ozvučenia samotných nástrojových skupín a to nákupom tzv. nástrojových mikrofónov tzv.“mušiek“ a zaobstaraním nového mixu, ktorým sa nám otvorili celkom nové zvukové možnosti.

Mediálne výstupy:
Žilinský večerník, júl 2019,  intervieu, článok