Piknik v meste

Číslo zmluvy: 114/2019
Názov projektu: Piknik v meste
Dátum konania projektu: 15.6.2019
Predkladateľ: OZ MATMAR

Cieľom projektu bolo: Utužvať v ľudoch potrebu po kvalitnej lokálnej gastronómii. Dať príležitosť lokálnym producentom, výrobcom a prevádzkam prezentovať sa, vytvárať networking. Edukovať ľudí o potrebe ochrany prírody. Vysvetliť zákonitosti recyklácie, separácie, kompostovania. Vytvoriť priestor pre ľudí, kde strávia celý deň s rodinami a priateľmi na mieste, ktoré im vďaka programu ponúkne nové rozhľady.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Podujatie prebehlo úspešne, návšetvníci odchádzali poskojní. Finančné prostriedky boli použité v zmysle žiadosti o grant.

Mediálne výstupy:

FOOD – marec – jún  – 1/1 strana inzercia 3x opakovanie, + PR články
Maminka – apríl – jún – 1/1 strana inzercia 3x opakovanie
FOR MEN – apríl – jún – 1/1 strana inzercia 3x opakovanie
Gastro revue – dec – jún – 1/1 strana inzercia
MY noviny – máj – jún – inzercia
ARD citylight – jún – Žilina a okolie
menucka.sk – máj – jún – banner inzercia, + PR články
damskajazda.sk – jún – banner inzercia
woman.sk – jún – banner inzercia
kamdomesta.sk – jún – banner inzercia
Kam do mesta – jún – print inzericia
plagáty A4, A3 – máj-jún – mesto žilina (prevádzky)
Rádio Slovensko – jún – rozhovor
FB /IG- praveslovenske – jún – PR
IG – slovago – jún – PR
FB – Dobre jedlo – jún – PR
Moja psychológia – apríl – jún – 1/1 strana inzercia 3x opakovanie