PEDÁLovník a PEDÁLovníček

Číslo zmluvy 57/2021
Názov projektu PEDÁLovník a PEDÁLovníček
Dátum konania projektu 28.8.2021
Predkladateľ Luboš Dupkala

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu bolo pritiahnuť čo najviac deti a rodín s deťmi na túto akciu. A takýmto spôsobom aktívne tráviť čas v prírode.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Projekt naplnil na 100% svojé očakávania a na akcii sa zúčastnilo 175 účastníkov a z toho 105 deti od 1- 15 rokov. Finančné prostriedky boli použité najmä na bezpečnosť účastníkov vozidlo RZP a Horska služba a v druhom rade na odmeny medailou všetkým účastníkom PEDÁLovníka a PEDALovníčka.

Mediálne výstupy

Miestny rozhlas Varín – 20.-28. augusta – oznam v miestnom rozhlase
TV RAJ – 28.8. – rohovor s organizátorom
bikepoint.sk – 23.7.2021 – Pozvánka na akciu
https://www.bikepoint.sk/pedalovnik/  – od maja 2021 – reklama na stránke

Galéria