PARALELY/PARABOLY

Číslo zmluvy 11/2022
Názov projektu PARALELY/PARABOLY
Dátum konania projektu od 1.1.2022
Dátum konania projektu do 20.10.2022
Predkladateľ Ing. arch. Ľudovít Kupkovič

Cieľom projektu bolo:
Súborná autorská výstava (autor: Ing. arch. Ľudovít Kupkovič). Výstava naplnila všetkých 10 sál Rosenfeldovho paláca, prezentuje autorovu tvorbu v oblastiach: architektúra (21 panelov), fotografia (41 zarámovaných fotoobrazov), koláže (35 zarámovaných obrazov), fotografika (15 zarámovaných obrazov), logotypy (10 panelov), ukážky z makiet autorovej tvorby. Okrem toho je tu prezentácia autorových kníh fotoportrétov (Žilinčania po 800 rokoch) zavŕšená hromadným fotoportrétom tvárí 3056 Žilinčanov.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Súborná autorská výstava (autor: Ing. arch. Ľudovít Kupkovič) predstavuje žilinskej verejnosti a návštevníkom Rosenfeldovho paláca plnohodnotným výberom bohatú šírku a hodnoty autorovej tvorby. Autor pripravoval túto prezentáciu počas posledných dvoch rokov tak, aby dôstojne reprezentovala 55 rokov jeho tvorby. Finančné prostriedky, ktoré boli zo strany mesta poskytnuté pre tento projekt, boli zmysluplne využité pre plnohodnotnú, kvalitnú tlač, adjustáciu a zarámovanie jednotlivých vystavených panelov, obrazov a exponátov.

Mediálne výstupy

TV Severka – október 2022 – videozáznam o výstave

Galéria