STREETBALL PROTI RAKOVINE

Hodnotiaca správa – Zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie číslo 98/2015 – OKŠCRMR/2015 Streetball proti rakovine 2015 bol sériou streetballových turnajov,

Zobraziť