MEMORIÁL MUDR. VLADIMÍRA HARINEKA, XXVI. Ročník súťaže družstiev prvej pomoci dospelých

Dňa 22.06.2018 sa uskutočnil pokus o Slovenský rekord v najväčšom počte zapojených ľudí do nepretržitej laickej resuscitácií na modeloch na Marianskom námestí v Žiline. Keďže rovnaký rekord na Slovensku ešte nemáme, rekord bol zároveň ustanovujúcim rekordom. O 10:20 rekord odštartoval Doc. MUDr. Viliam Dobiáš, PhD. – Prezident Slovenského Červeného kríža. Resuscitácia prebiehala pod dozorom skúsených inštruktorov prvej pomoci, záchranárov – RNDr. Zuzany Stanovej, PhDr. Magdalény Padalovej a Viery Květoňovej, DiS., a odbornú garanciu prevzal Prezident Slovenského Červeného kríža. Ustanovujúceho rekordu sa zúčastnilo 325 zapojených záchrancov z radu verejnosti, ktorí sa naučili/precvičili kardio-pulmonálnu resuscitáciu na modeloch s trénermi/inštruktormi prvej pomoci Slovenského Červeného kríža na ukážkach prvej pomoci a následne na pódiu pod dohľadom odborného dozoru resucitovali v nepretržitej reťazy resucitácie. Resuscitácia trvala 3hodiny a 40 minút.