Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2021

Číslo zmluvy 70/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2021
Dátum konania projektu 31.8.2021
Predkladateľ Tenisový klub Žilina

Cieľom projektu bolo:
Skvalitniť organizáciu a propagáciu tohto významného športového podujatia.. Týmto podujatím taktiež spropagovať aj mesto Žilina, v SR a v zahraničí. Poskytnúť možnosť mládeži zapojiť sa do pravidelného
tréningového procesu a účasť na medzinárodnom tenisovom turnaji. Propagovať týmto tenis ako šport medzi deťmi, mládežou a dospelými.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V prvej polovici mesiaca august sa na dvorcoch TK Žilina konal štrnásty ročník medzinárodného celosvetového tenisového juniorského turnaja pod záštitou primátora mesta Žilina s názvom Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 Žilina Junior Open 2021. Turnaja sa zúčastnili mladí tenisti z celej Európy , Kanady, Peru a Indie. Najväčšie zastúpenie mali naši tenisti, ďalej Česi, boli tu hráči a hráčky z Poľska, Rumunska, Ruska, Ukrajiny, Švajčiarska, Rakúska, Veľkej Británie, Talianska, Maďarska a Estónska. Do kvalifikačných zápasov sa zapojilo 30 dievčat a 27 chlapcov. Do hlavnej časti nastúpilo 32 dievčat a 32 chlapcov. Vo dvojhre chlapcov zvíťazil v slovenskom finále Alfréd Almáši nad majstrom Slovenska dorastu pre rok
2021 Norbertom Marošíkom. Vo štvorhre zvíťazil slovenský pár Krajčí, Michalík nad českým párom Jupa, Vejsický. Vo dvojhre dievčat v slovenskom finále zvíťazila Sára Šarinová nad Natáliou Koppovou. Vo štvorhre zvíťazil v slovenskom finále pár Janigová, Kyselová nad dvojicou Perháčová Sameliak. Zo žilinských hráčov a hráčok sa najďalej prebojovala Mia Chudejová, ktorá skončila vo dvojhre na 3.mieste a Zuzana Vancelová a Ivo Verčík skončili vo štvrťfinále a vo štvorhre skončil náš pár Verčík,Čurlej vo štvrťfinále.
Podujatie i napriek hygienickým obmedzeniam patrilo tohto roku opäť k najvýznamnejším medzinárodným tenisovým podujatiam na Slovensku. Aj vďaka grantu bol turnaj zorganizovaný na vysokej úrovni. Turnaj
spropagoval naše mesto do celého sveta aj vďaka reklamným tričkám pre každého účastníka a kvalitným cenám , ktoré dostali tí najlepší. Tohto roku sa na turnaji nemohla kvôli opatreniam zúčastniť verejnosť vo väčšom počte, ale pekné zápasy mohli sledovať aspoň návštevníci reštaurácie Vulcano.
Môžeme povedať, že sme opäť videli na dvorcoch TK Žilina vydarené podujatie, na ktorom sa predstavili talentovaní hráči z celého sveta. Turnaj prebiehal v pohode aj vďaka profesionálnej práci supervisora Michala Varmusa za pomoci standbye referee Kališa Branislava, Blašku Olivera, Baču Michala a organizačných pracovníkov Veroniky Blaškovej, Lukáša Kličimunku, zdravotníkov MUDr.Petrášovej Márii, wellnesu OAZIS, správcom TK a reštaurácie Vulcano. Nakoniec môžem skonštatovať, že turnaj splnil svoj účel a to kvalitná organizácia, účasť juniorov z celého sveta, podpora športového života medzi deťmi a mládežou, propagácia klubu a mesta Žilina v SR a v zahraničí. Finančné prostriedky z grantu boli použité na nákup tenisových lôpt na zápasy, na ceny pre víťazov, finalistov, semifinalistov vo dvojhre a vo štvorhre, na propagáciu podujatia – tričká, bannery, plagáty a na organizačné zabezpečenie turnaja.
Ing.Blaško Anton, riaditeľ turnaja

Mediálne výstupy

https://www.tkzilina.sk/blog/j4-zilina-open-2021 – 10.8.2021 – článok web Tenisový klub Žilina https://www.facebook.com/Tenisov%C3%BD-klub-%C5%BDilina-1378113175805630/ – 16.8.2021 – článok FC Tenisový klub Žilina
https://www.facebook.com/slovenskytenisovyzvaz/posts/4238513492895491 – 12.8.2021 – článok Slovenský tenisový zväz

Galéria

Ceny pre víťazov

Finalisti dvojhry chlapcov

Finalisti dvojhry dievčat a chlapcov Finalisti štvorhry dievčat a chlapcov a semifinalistky dvojhry dievčat Finalistky dvojhry dievčat

Badge

ITF PLAGAT 21