Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2019

Číslo zmluvy: 80/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Medzinárodný tenisový turnaj ITF U 18 ŽILINA JUNIOR OPEN 2019
Dátum konania projektu: 15.8.2019
Predkladateľ: Tenisový klub Žilina

Cieľom projektu bolo: Skvalitniť organizáciu a propagáciu tohto významného športového podujatia.. Týmto
podujatím taktiež spropagovať aj mesto Žilina, v SR a v zahraničí. Poskytnúť možnosť mládeži zapojiť sa do
pravidelného tréningového procesu a účasť na medzinárodnom tenisovom turnaji. Propagovať týmto tenis ako šport medzi deťmi, mládežou a dospelými.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: HODNOTIACA SPRÁVA
Od 4.-11.8.2019 sa v Žiline konal trinásty ročník medzinárodného tenisového juniorského turnaja pod
záštitou primátora mesta Žilina s názvom ITF U 18 Žilina Junior Open 2019. Turnaja sa zúčastnili mladí tenisti z celej Európy a Austrálie. Najväčšie zastúpenie mali naši tenisti, ďalej Česi, boli tu hráči a hráčky z Poľska, Rumunska, Veľkej Británie, Francúzska, Maďarska, Ruska, Ukrajiny, Rakúska, Moldavska, Litvy a Nemecka.. Do kvalifikačných zápasov sa zapojilo 36 dievčat a 34 chlapcov. Do hlavnej časti nastúpilo 48 dievčat a 48 chlapcov. Vo dvojhre aj vo štvorhre prvý krát v 13 ročnej histórii zvíťazili Slováci. U chlapcov zvíťazil Michal Novanský, ktorý vo finále porazil Mateja Gálika. Vo štvorhre zvíťazil pár Tomáš Lánik s Petrom Prívarom nad česko-poľským párom Ondrej Horák, Jan Wajdemajer.
Vo dvojhre dievčat zvíťazila Sara Suchánková nad Yvonou Žuffovou. Vo štvorhre zvíťazil slovensko-český pár Nikola Daubnerová, Amelie Smejkalová nad českým párom Tereza Dejnožková, Lucie Havlíčková.
Podujatie patrilo tohto roku opäť k najvýznamnejším medzinárodným tenisovým podujatiam na Slovensku. Aj vďaka grantu bol turnaj zorganizovaný na vysokej úrovni. Turnaj spropagoval naše mesto do celého sveta aj vďaka reklamným predmetom mesta Žilina, ktoré dostali tí najlepší. Okrem hráčov, hráčok, trénerov, rodičov, organizačných pracovníkov sa na turnaji zúčastnila aj široká verejnosť.
Môžeme povedať, že sme opäť videli na dvorcoch TK Žilina vydarené podujatie, na ktorom sa predstavili
talentovaní hráči z celej Európy a Austrálie. Turnaj prebiehal v pohode aj vďaka profesionálnej práci nášho
najlepšieho slovenského supervisora Doc.Michala Varmusa, za pomoci standbye referee Kališa Branislava, Blaška Olivera, organizačných pracovníkov Veroniky Blaškovej, Lukášovi Kličimunkovi, zdravotníkov MUDr.Petrášovej Márii, wellnesu OAZIS, správcovi TK Milanovi Karafovi a reštaurácie Vulcano.
Nakoniec môžem skonštatovať, že turnaj splnil svoj účel a to kvalitná organizácia, účasť juniorov z celého sveta, účasť širokej žilinskej športovej verejnosti, podpora športového života medzi deťmi a mládežou, propagácia klubu a mesta Žilina v SR a v zahraničí.

Mediálne výstupy:
www.tkzilina.sk – august 2019 – článok, fotky
https://www.facebook.com/Tenisov%C3%BD-klub-%C5%BDilina-1378113175805630/ – august 2019 – článok,fotky
https://www.facebook.com/groups/tkzilina/ – august 2019 – článok, fotky
https://www.stz.sk/medzinarodne-sutaze/international-tournaments-inslovakia-2019 – august 2019 – výsledky, článok,fotky
https://www.itftennis.com/juniors/tournaments/tournament/info.aspx?tournamentid=1100044066 – 2019 – výsledky