Leto v knižnici (nielen) pre deti

Číslo zmluvy: Zmluva č. 89/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Letov knižnici (nielen) pre deti
Dátum konania projektu: 13.9.2019
Predkladateľ: Krajská knižnica v Žiline

Cieľom projektu Leto v knižnici (nielen) pre deti bolo prispieť ku skvalitneniu voľno časových
aktivít (nielen) detí a ponúknuť im pútavé vedomostné i tvorivé aktivity. Prostredníctvom podujatí projektu sme sa u detí snažili budovať pozitívny vzťah ku knihám a čítaniu zážitkovou formou, ale i rozvíjať tvorivosť, výtvarné či literárne nadanie. A to všetko v bezpečnom, kultúrnom prostredí knižnice počas celých letných prázdnin.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci projektu Leto v knižnici (nielen) pre deti sme v termíne od 1. 7. 2019 do 13. 9. 2019 zorganizovali celkovo 37 podujatí pre deti, seniorov a širokú verejnosť na zaujímavé témy: O vode, čokoláde, bábätkách, dopravných prostriedkoch, včelách a chrobáčikoch, o počasí, o schodoch a rebríkoch, o spánku, o farbách či o knižných vílach v Literárnom parku pri knižnici. Podujatí sa spolu zúčastnilo približne 1000 účastníkov.
Aktivity v knižnici sa konali každý prázdninový deň (7-8/2019) s výnimkou pondelka. V utorky boli pre deti
pripravené pikniky v parku spojené s čítaním a tvorivými hrami, v stredy knižnica zas pripravila tematické hlasné čítanie a tvorivé dielne z cyklu Prečítané leto. Štvrtky v knižnici opakovane patrili spoločenským kolektívnym hrám a piatky boli venované tvorivým dielňam, v rámci ktorých deti a seniori vyšívali pohľadnice, vyrábali zvieratka z korálikov, obrázky z piesku či vlny, výrobky z recyklovateľných materiálov či ako „mladí vedci“ realizovali zaujímavé pokusy.
Dotácia mesta Žilina na realizáciu projektu vo výške 500 € bola použitá na zakúpenie materiálu pre tvorivé aktivity. Z vlastných zdrojov a zo zdrojov zriaďovateľa – ŽSK – sme zabezpečili nové detské knižky pre čítanie a hry, ktoré si deti môžu požičať domov.

Mediálne výstupy:
https://twitter.com/kniznicazilina – 6-9/2019 –  Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
www.facebook.com/krajskakniznicazilina/ – 6-9/2019 –  Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
www.instagram.com/kniznicazilina/ – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
https://www.zilinskazupa.sk/nas-kraj/ – 6-9/2019  – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
http://www.infolib.sk/sk/aktuality/ – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
https://www.sdetmi.com/ – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
Kam do mesta + www.kamdomesta.sk – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
https://www.deti.sk/podujatie/detskeleto-v-kniznici-zilina – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
www.zilinak.sk – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
Žilinský Večerník – 7/2019 – Článok S najmenšími do knižnice. Čaká ich detské leto.
Žilinský večerník –  6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
Žilinské noviny – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu
www.krajskakniznicazilina.sk – 6-9/2019 – Zverejňovanie pozvánok na podujatia v médiu