Letný fotofest Žilina

Cieľom projektu bolo: Cieľom podujatia bolo vyhľadávať talentovaných fotografov a vytvoriť priestor na rozvoj umeleckej tvorivosti a technickej zdatnosti mládeže i dospelých na prezentáciu fotografií rôzneho tematického a žánrového zamerania, poskytnúť priestor na vzájomné porovnanie ich umeleckej a technickej úrovne. Cieľom Letného fotofestu Žilina bolo priniesť do mesta podujatie v duchu podpory, tolerancie a vzájomných stretnutí prostredníctvom verejnej prezentácie fotografickej tvorby.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Letný fotofest Žilina 2019 po prvýkrát v Žiline zorganizovalo Krajské kultúrne stredisko v spolupráci s mestom Žilina a Fotoklubom OBZOR. Podujatie bolo určené pre každého amatérskeho fotografa, ktorý má záujem verejne prezentovať svoju vlastnú tvorbu. Do súťažnej výstavy „Vystav svoju fotku“ sa prihlásilo 20 autorov, ktorí fotografie inštalovali na vopred pripravené siete. Ich práce hodnotila odborná porota v zložení Jana Mimrová, Juraj Rek a Marián Závacký, skúsení fotografi a dlhoroční členovia fotoklubu Obzor. Prvé miesto získala Veronika Hanulíková, na druhom mieste sa umiestnila Zuzana Leitmanová a tretie miesto obsadila Martina Zurovac. Do hodnotenia fotografií sa mohla zapojiť aj verejnosť. Diváci fotografie hodnotili prostredníctvom fotobodu – pečiatky, ktorú priradili svojmu favoritovi. Výstava mala veľký úspech. Fotografie obdivovali deti, mládež aj dospelí, ktorí sa nadšene zapájali do bodovania.
Cenu divákov napokon získal Roland Uhrina za fotografie nočnej krajiny. Sprievodným programom fotofestu bol workshop zameraný na fotenie portrétu v prirodzenom svetle. Viedol ho skúsený fotograf a lektor Lukáš Macek, ktorý sa v prvej časti venoval teoretickej príprave účastníkov. Praktická časť bola zameraná na ukážku práce s modelom a samotné fotenie. Festivalový deň zavŕšila v podvečerných hodinách „Fotovýprava pod vodnú hladinu“ so žilinským „underwater“ fotografom Eduardom Hladkým, ktorý rozprával o zážitkoch z fotenia v Indonézii, Egypte a Južnej Amerike. Organizátori hodnotia štartovný ročník ako veľmi úspešný a veria, že sa im akciu podarí zopakovať aj budúci rok. Finančné prostriedky boli využité na autorské honoráre, nákup cien pre ocenených autorov a materiálové náklady súvisiace s realizáciou projektu.