Letné vzdelávacie tábory

Cieľ podujatia:
Cieľom prímestskéŽho tábora bolo stretnúť sa s deťmi zo sídliska a stráviť s nimi efektívne a plnohodnotne prázdninový čas prostredníctvom mnohých hier, pokladovky, výletu, či sv. omší, ktoréŽ boli zapracovanéŽ do tŽémy tábora. Tábor sa niesol v duchu prežitia v prírode. Deti sa naučili mnoho nových vecí, ktoréŽ by niekedy mohli potrebovať počas pobytu v prírode s rodičmi alebo samostatne.
Zhodnotenie podujatia: Denný tábor na Hájiku bol hodnotený zo strany detí a rodičov ako veľmi dobrá akcia, pričom sa všetci tešia opäť na buúci rok. Akcia splnila svoj cieľ – združiť deti a animátorov počas piatich dní plných aktivít a zábavy.

Program podujatia:
Pondelok – Ako prvé sme uvítali deti na tohtoročnom tábore, ktorý sa zameral na dobrodružnú tŽému s náučnými prvkami, a to na prežitie v prírode. Po rozdelení detí do skupín a dôrazom na tímovœ prácu pri prežití, nasledovala príprava Krabičiek poslednej záchrany (KPZetiek), do ktorých si počas celého týždňa doplňovali veci od nás za splnenie úloh. V tento deň sme preverili ich fyzickú zdatnosť formou prekážkovej dráhy a hrali sme sa hry vonku. O 16:00 deti boli odovzdanŽé rodičom.
Utorok – Vzhľadom na počasie sme doobeda strávili čas v pastoračnom centre, kde bol pre nich pripravený kvíz s rôznymi logickými hádankami a otázkami na premýšľanie, lebo bez rozumu si neporadíš v lese (dostali ceruzku a papierik). Potom nasledovala orientácia v teréŽne prostredníctvom mapy Žiliny a indícií miest v Žiline. Cieľom bola Paľova búda, kde sme sa zahrali a najedli. Viac sme nestihli, lebo sa posunul program kvôli nepriaznivéŽmu počasiu. O 16:00 sme odovzdali deti rodičom.
Streda – V stredu sme pokračovali najprv ukážkou prvej pomoci v pastoračnom centre, kde sa deti naučili základnŽé úkony pri podávaní pomoci v rôznych situáciach. Potom sme sa prešli na Hradisko, do lesa, kde sme opekali v rámci obedu, pričom deti mali za úlohu nazbierať drevo, nájsť papeky na opekanie. Taktiež sme zapaľovali oheň rôznymi spôsobmi – lupou, kresadlom, trením a zápalkami (dostali brezovú kôru a tri zápalky). Po obede a hrách, deti mali za úlohu nájsť stratenéŽho animátora, podať mu správne prvú pomoc a dopraviť ho na určenéŽ miesto (dostali leukoplast a špagát). O 16:00 sme odovzdali deti rodičom.
Štvrtok – Štvrtok bol vyvrcholením tábora, ale vzhľadom na počasie sme vymysleli pre deti program v pastoračnom centre – stavovali na animátorov body a oni plnili rôzne úlohy. Po vyčasení sa sme šli na malú túru na Stránik, ktorý sme zdolali a užili si krásny výhľad. Po ceste naň sme opäť opekali. Po príchode okolo 16:00 nasledovala teplá večera. Po nej v pastoračnom centre zostalo 22 detí na prespávačku. Čas sme vyplnili rôznymi hrami a neskôr nočnou hrou (dostali sviečku). Po nej nasledoval spánok.
Piatok – V piatok sme strávili čas v pastoračnom centre. Po hygiene a raňajkách sme mali workshopy – strieľanie z luku, tancovanie, kreatívne dielne (dostali gombík a zicherku) a prechod cez pocitový chodník. Mali sme ďakovnú sv. omšu za tábor, kde sa deti aktívne zúčastnili na sv. omši. Po obede bol vyhodnotený tábor, kedy sa udeľovali deťom diplomy za účasť a dobre odvedenú prácu v skupinách počas celŽého týždňa.