Letné divadlenie a rozvoj publika

Číslo zmluvy 42/2021-OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Letné divadlenie a rozvoj publika
Dátum konania projektu 31.8.2021
Predkladateľ Štúdio Mestského divadla Žilina

Cieľom projektu bolo
1. Realizácia letného divadelného tábora, ktorý sa uskutoční v štyroch
turnusoch v mesiaci júl 2021 v priestoroch Mestského divadla Žilina.
2. Profesionálne technické a nástrojové vybavenie umožňujúce realizáciu
audiovizuálnej dielne letného divadelného tábora ako aj vytvorenie
digitálneho obsahu.
3. Sekundárne je cieľom aj vytvorenie profesionálnejšieho technického
zázemia pre ďalšie edukačné aktivity združenia (napr. pripravovanú
medzinárodnú konferenciu a workshop Cesty k novému publiku).

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
V rámci projektu sa podarilo splniť všetky stanovené ciele. Epidemiologická situácia umožnila realizáciu všetkých štyroch turnusov Letného divadelného tábora v Mestskom divadle Žilina, na ktorých sa pod vedením piatich odborných lektorov a dvoch animátoriek zúčastnilo spolu 120 detí a mládeže vo veku od 6 do 17 rokov. Naším zámerom bolo realizovať v rámci štvrtého turnusu, kedy sa tábora zúčastňujú najstarší účastníci a účastníčky, aj audiovizuálnu dielňu. Výstupom z tejto dielne bolo video dokumentujúce proces tvorby, na ktorom sa spolupodieľali aj účastníci a účastníčky 4. turnusu. Video je dostupné na sociálnych sieťach divadla. Z projektovej dotácie sme zabezpečili nákup premietacieho plátna, DLP projektora a notebooku, ktoré sa stali súčasťou predstavenia v poslednom turnuse (viď dokumentácia), a tak sme mohli všetkým poskytnúť nový typ divadelného zážitku, ktorého súčasťou boli aj videoprojekcie. Prostredníctvom tejto technickej podpory sme v auguste 2021 zrealizovali aj štyri videá finálnych inscenácií, ktoré sme poslali deťom ako darček z tábora. Realizácia technickej a nástrojovej podpory divadelného tábora (plátno,
data videoprojektor, notebook) sekundárne umožní aj profesionálnejšiu realizáciu ďalších edukačných aktivít združenia. Na jeseň bude Štúdio Mestského divadla Žilina organizovať medzinárodnú divadelnú konferenciu
a workshop Cesty k novému publiku.

Mediálne výstupy: 
webová stránka studiomdz.sk – od júna 2021 – stále – aktualita o tábore + informácie o podpore mesta ŽIlina, logo
sociálne siete Štúdia MDŽ (FB, Instagram) – júl 2021 – pravidelné posty, fotografie dokumentujúce priebeh 4. turnusov – všade info o podpore mesta Žilina
sociálne siete Mestského divadla Žilina – júl 2021 – videodokumentácia, fotografie, pravidelné posty – všade info o podpore projektu mestom Žilina

Galéria: