„Lesný klub v Žiline“

Hodnotiaca správa projektu „Lesný klub v Žiline“

Vďaka finančnej podpore mesta Žilina a ďalších donorov a vďaka neoceniteľnej práci dobrovoľníkov, sa nám podarilo spustiť prevádzku prvého lesného klubu v Žiline.

Tramtária je klub pre deti, ktoré radi trávia čas vonku, za každého počasia. Keďže sme spustili celodennú dochádzku každý pracovný deň, môže klub slúžiť ako plnohodnotná náhrada predškolského vzdelávania. Lesný klub zároveň funguje na komunitných princípoch – rodičia detí, ktoré klub navštevujú, sa spolupodieľajú na jeho vytváraní a fungovaní.

Našimi dobrovoľníkmi sú teda najmä rodičia detí, ale aj ďalší záujemcovia z komunity. Vďaka ich pomoci sa nám podarilo pripraviť zázemie pre klub, ktoré slúži najmä na odpočinok, ale aj hru a tvorivé činnosti pre deti. Spálňu a herňu sme vymaľovali, kládli sme novú podlahu, opravili nábytok, ušili závesy… V tejto fáze nám pomohli aj finančné a vecné dary od žilinských firiem.

Ďalšou fázou bolo spustenie skúšobnej prevádzky v období apríl-júl 2015, kedy klub fungoval vždy v utorok a vo štvrtok od 7:30 do 16:00. Mnohé deti tu zažili prvé odlúčenie od rodičov. A tak, ako naznačujú skúsenosti iných lesných klubov, aj nám sa potvrdilo, že v prostredí lesa nebýva odpútanie od rodičov také náročné ako v uzavretom priestore.

Počas skúšobnej prevádzky sme mali možnosť skonkretizovať a ujasniť si naše predstavy o fungovaní klubu, odstrániť nedostatky a veľa vecí sa naučiť. Tieto skúsenosti nás pripravili na spustenie každodennej prevádzky od septembra 2015. Veľký záujem verejnosti, spokojní rodičia a šťastné deti nás každým dňom presviedčajú o správnosti našej snahy.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

komunitné_stretnutia_brigáda pôvodný_stav_izby

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA