Kultúrno-športové podujatie pri príležitosti 90.výročia založenia TJ Jednota Bánová

Číslo zmluvy: 6
Názov projektu: Kultúrno-športové podujatie pri príležitosti 90.výročia založenia TJ Jednota Bánová
Dátum konania projektu: 22.6.2019
Predkladateľ: TJ JEDNOTA Bánová, o.z.

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo osloviť širokú verejnosť prostredníctvom vystúpenia talentov z nášho
regiónu a športový zážitok z exihibičných futbalových zápasov.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Na slávnostnej večeri pri príležitosti
založenia fut.klubu sa zúčastnil aj pán primátor P.Fiabáne, riaditeĽ ZŠ Bánová Ľ.Krajčí, zástupca SFZ I.Krško a
zástupca Mšk Žilina P.Pekara, kde boli všetkým zúčastneným odovzdané knižky o histórii športu v Bánovej za 90
rokov. Počas dňa prebehli futbalové zápasy detí, bývalých futbalistov Bánovej a Závodia, vystúpenia folklórnych
súborov. Finančné prostriedky boli vynaložené na ozvučenie, občerstvenie,honoráre,propagačné materiály.

Mediálne výstupy:
Žilinsky večerník- 6/2019- článok
Miestny rozhlas- 6/2019- oznam v miestnom rozhlase
Internet- 6/2019- článok , foto