Krížová cesta vo farskom sade v Žilina-Trnové

Číslo zmluvy 17/2022
Názov projektu Krížová cesta vo farskom sade v Žilina-Trnové
Dátum konania projektu od 1.6.2022
Dátum konania projektu do 1.9.2022
Predkladateľ Róbert Krajčík

Cieľom projektu bolo:
Hlavným cieľom projektu bolo zaplatenie posledných 4 keramických sôch a 4 kamenných podstavcov, čím sa uhradilo všetkých 14 zastavení, aj sôch aj podstavcov. Na každý podstavec sa umiestnila tabuľka s názvom zastavenia a kríža. Minulý rok prvé 4 zastavenia zaplatil Ing.arch. Pavol Mikoláš
ARCHPRO a farský úrad uhradil 6 zastavení. Týmto grantom sa v úplnosti finančne vysporiadal celý areál Krížovej cesty. Projekt sa ukončil začiatkom septembra 2022, kedy sa zasadili posledné kvety a ozdobné stromy.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Vytvorením Krížovej cesty sa vytvoril priestor, v ktorom ľudia majú možnosť pobudnúť v prírode obklopenej pohľadom na ovocný sad, obec Trnové, Malú Fatru… Z vrcholu Krížovej cesty vidieť aj Lietavský hrad. Zároveň priestor ponúka vnímať umelecké dielo sochára Milana Krajča, ktorému porozumie každý človek. Areál Krížovej cesty ponúka možnosť duchovného obohatenia aj telesného oddychu. V okolí každého zastavenia sú vysadené rôzne kvety, čo podobne spríjemňuje priestor aj pobyt pre človeka, ktorý má čo obdivovať a pozorovať. Človek po „prechádzke“ má možnosť si aj oddýchnuť na lavičkách a pokojne sa aj s inými porozprávať. Finančné prostriedky boli využité na zakúpenie posledných staníc Krížovej cesty. Zároveň v celosti sme zadosťučinili akademickému sochárovi Milanovi Krajčovi a splnili si morálnu povinnosť umelecké dielo aj finančne splatiť. Zároveň sme naplnili aj literu „zákona“ tým, že sme dali vytvoriť tabuľky s nápisom, ktoré v krátkosti opisuje konkrétne zastavenie Krížovej cesty a dali sme aj vytvoriť kríže, ktoré sú liturgickou podmienkou pri každej Krížovej ceste. V súčasnosti už vidieť, že ľudia nielen domáci, ale aj z okolia prichádzajú na
toto miesto, radi sa pomodlia, poprechádzajú a robia si fotky na pamiatku, ale aj s úmyslom ukázať aj iným, čo sa nachádza v obci Trnové.

Mediálne výstupy

časopis Žilinská diecéza – leto 2022 – článok v časopise
farské oznamy v kostole sv. Cyrila a Metoda v Trnovom – 19.6.2022 –  farské oznamy pre veriacich aj na stránke www.fara.sk/trnove
požehnanie Krížovej cesty – 16.7. 2022 – oznam pri vysvetení: oznam: pri tomto požehnaní bolo
zverejnené prítomným: Projekt stavby Krížovej cesty je spolufinancovaný mesto Žilina vo výške 2.200 €

Galéria 

baner o finančnej podpore mesta Žilina pri realizácii projektu

článok v časopise Žilinská diecéza

prvá socha od Akad Mal Milana Krajča, zaplatená z grantu

druhá socha od Akad Mal Milana Krajča, zaplatená z grantu

tretia socha od Akad Mal Milana Krajča, zaplatená z grantu

štvrtá socha od Akad Mal Milana Krajča, zaplatená z grantu