Kreatívna solidarita

Číslo zmluvy: 14/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: Kreatívna solidarita
Dátum konania projektu: 1.1.2020
Predkladateľ: Truc sphérique

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo:
1.) PODPORA TVORBY UMELCOV – REZIDENČNÝ PROGRAM
Podporiť minimálne 15 umelcov, najmä tých, ktorí sú zo Žiliny alebo sa sem prisťahovali a pôsobia tu. Chceme im poskytnúť aj materiálnu pomoc na tvorbu, aspoň symbolickú odmenu za tvorbu, ďalej prostriedky na digitálne nahrávanie diel a postprodukciu nahratého materiálu (strih, úprava zvuku). Zároveň im môžeme na tvorbu poskytnúť nevyužité priestory Stanice a Novej synagógy.
2.) ON-LINE PREZENTÁCIA
Prezentovať tvorbu umelcov verejnosti v on-line priestore:
– divadelné predstavenia (napr. jednoosobové produkcie, čítačky pre deti a pod.),
– koncerty (napr. jednoosobové produkcie, prípadne, ak žijú v spoločnej domácnosti, tak aj dvojčlenné produkcie),
– diskusie na spoločenské a umelecké témy,
– vizuálne diela výtvarníkov, dizajnérov, filmárov
– lektorské prednášky (napr. vzdelávacie hodiny pre deti, mládež).
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V rámci projektu sme realizovali
rezidenčný program pre viac ako 15 umelcov. Umelci mohli počas pandémie tvoriť v kultúrnych centrách Stanica a Nová synagóga. Poskytli sme im bezplatne priestory na tvorbu a materiálne sme ich podporili a zároveň sme im vyplatili aj finančnú odmenu. Pomohli sme tak viacerým umelcom, ktorí sa ocitli kvôli pandémii Covid-19 bez príjmov a možnosti prezentovať a robiť verejné akcie.
V roku 2021 sa umelecké rezidencie na Stanici alebo v Novej synagóge absolvovali títo umelci:
Nora Jongen (Holandsko), Dana Tomečková, Tomáš Rybár, Simona Gottierová, Martina Mäsiarová, Martin
Smatana, Tomáš Janypka, Sabina Bočková, Yuri Korec, Tomáš Moravanský, Andrej Opálený, Matej Trnovec, Silvia Svíteková, Barbora Janáková, Juraj Čech, Katarína Brestovanská, Zuzana Burianová, …
Počas zrušenia hromadných podujatí v čase pandémie sme realizovali viac ako 20dsať on-line projektov, ktoré sme streamovali, napr.:
koncert Charmsove deti
diskusia Koronakríza: dopady, vyhliadky a kto to zaplatí?
Slam poetry online
koncert pre deti La škola: Hudba pre kvety a planéty
čítačky literatúry Cestovanie po fantázii: Milo nemilo číta Mara Ševčíková
koncert Arhívny chlapec
séria on-line vzdelávania pre deti a rodičov Výtvarka doma
koncert pre deti Džumelecké virtuálne vystúpenie
Tomáš Rybár: NO EXIT, online prezentácia rezidencie
Dana Tomečková: Dočasná hmota
Martina Mäsiarová: Návraty bielej srny
Debris company: Glitch
Petra Dubach & Mario van Horrik (NL): Table Piece
Vzdelávací cyklus k hre na klavíry Kamila Mihalova

Mediálne výstupy:

  • www.stanica.sk – počas celého obdobia konania projektu -články o jednotlivých podujatiach (umeleckých rezidenciách a online podujatiach) – skontrolovať sa to dá na https://www.stanica.sk/archiv
  • www.novasynagoga.sk – počas celého obdobia konania projektu – články o jednotlivých podujatiach (umeleckých rezidenciách a online podujatiach)
  • Mesačné letáky kultúrneho centra Stanica – počas celého obdobia konania projektu – v mesačnej periodicite – tlačené letáky distribuované na viacerých miestach v meste Žilina a kultúrnych centrách Stanica a Nová synagóga
  • Mesačné letáky kultúrneho centra Nová synagóga – počas celého obdobia konania projektu – v mesačnej periodicite – tlačené letáky distribuované na viacerých miestach v meste Žilina a kultúrnych centrách Stanica a Nová synagóga
  • Facebook Nová synagóga  – www.facebook.com/novasynagoga – počas celého obdobia konania projektu – posty a udalosti o jednotlivých podujatiach (umeleckých rezidenciách a online podujatiach)
  • Facebook Stanica – www.facebook.com/StanicaZilina – počas celého obdobia konania projektu – posty a udalosti o jednotlivých podujatiach (umeleckých rezidenciách a online podujatiach)
  • Plagát Stanica + Nová synagóga – počas celého obdobia konania projektu – v mesačnej periodicite – tlačené plagáty distribuované v meste Žilina (cca 50 ks mesačne)
  • Článok – dennik N – 2. október 2020 – https://dennikn.sk/2065686/som-sklamany-aj-nahnevany-ale-kulturu-budeme-robit-dalej-hovori-marekadamov/?ref=list

Galéria: