Kniha Bajkal

Číslo zmluvy 29/2021
Názov projektu Kniha Bajkal
Dátum konania projektu 30.9.2021
Predkladateľ OZ Mladý podnikavec

Cieľom projektu bolo:
Vydanie hodnotnej publikácie žilinského autora a zároveň rozšírenie spisovateľskej obce v Žiline.
Žilinským čitateľom priblížiť zaujímavé témy a skúsenosti. Z prvej ruky sprostredkovať Žilinčanom iný pohľad na svet, iný živitné skúsenosti, iné materálne prostredie života.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Financie prispeli k príprave niekoľkých kapitol do knihy rozhovorov o jazere Bajkal. Je to „federálny projekt“ žilinského autora spoločne s pražským novinárom. Financovanie prispelo nie len k podpore žilinského spoluautora knihy ale bude zároveň aj propagáciou jedného z občanov mesta, ktorého príbeh je vyrozprávaný v kapitole Motorkár Robo. Knihe je tlačené v žilinskej tlačiarni Georg, takže grant prispieva aj k zamestnanosti v Žilinskom podniku.
Popis využitia Zmluva č.29/2021 – OŠKŠCRMR/2021 suma 800,00 EUR.
Poskytnuté prostriedky sa využili na financovanie grafického spracovania 4 kapitol knihy Bajkal od autorov Pavol Vitek (Žilina,SK) a Jan Rychetský (Praha, CZ). Konkrétne sa jedná o kapitoly – rozhovory napísané P. Vitekom. Motorkár Robo, Plavec Ján, Misionár Peter a Misionár Miloš. (asi treba pripomenúť spolufinancovanie – zrealizované)

Mediálne výstupy

Obchod Priemysel Hospodársrvo (Mesačník Slovenskej obchodne a priemyselnej komory) – 8/2021 – článok
Obchod Priemysel Hospodársrvo (Mesačník Slovenskej obchodne a priemyselnej komory) – číslo 9/2021 – článok
Hospodársky klub – 07/2021 – Zverejnenie na internetovej stránke

Galéria