Kastračný program mačiek 2021

Číslo zmluvy 107/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu Kastračný program mačiek 2021
Dátum konania projektu 1.7.2021
Predkladateľ Mgr. Juraj Mrvečka

Cieľom projektu bolo:
Projekt Kastračný program mačiek 2021 mal byť pokračovaním
minuloročných činností a zamedzením nekontrolovaného množenia pouličných mačiek nielen v rámci mesta Žilina ale aj jeho prímestských častí. V minulých rokoch sa nám aj práve vďaka pomoci Mesta Žilina a príspevkov od občanov podarilo vykastrovať nemalé množstvo mačiek a tak sme dopomohli k tomu, aby sa zvieratká medzi sebou nekontrolovane nemnožili a aby sa ich zdravotný stav zlepšil. V tejto činnosti máme záujem pokračovať aj nasledujúce roky aby sa dostavil žiadaný efekt. V minulom roku sa nám podarilo získať ďalších dobrovoľníkov a podporovateľov, naše združenie zaznamenáva nárast adopcií aj celkový záujem obyvateľov mesta Žilina a prímestských oblastí hlavne o kastráciu mačiek. Mnohí nahlasujú
práve takéto zatúlané zvieratá, ktoré prichýlili a starajú sa o ne a vo veľkom sa informujú na možnosť riešiť kastračný zákrok s možnosťou príspevku od Mesta Žilina cez naše združenie.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Odchyty mačiek sa vykonávali v už priebežne sledovaných lokalitách mesta Žilina a najnovšie už aj v prímestských častiach. Mačičky podľa povahy boli buď vypustené nazad von, alebo sme ich umiestnili do dočasnej opatery a následne ponúkali na adopciu záujemcom, prípadne ostali u nahlasovateľov, ktorí sa o ne začali starať a informovali sa na možnosť kastrácie s príspevkom.

Mediálne výstupy:
https://www.facebook.com/OZZilinskelabky/ – pravidelné príspevky na stránke Facebook

Galéria: