Kastračný program mačiek 2019

Číslo zmluvy: 119/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Kastračný program mačiek 2019
Dátum konania projektu: 1.5.2019
Predkladateľ: Žilinské labky

Cieľom projektu bolo: Zastavenie reprodukcie mačiek odchytených z ulíc Mesta Žilina a prímestských oblastí.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Nekontaktné zvieratá boli vrátené do pôvodného prostredia kde boli odchytené, ostatné boli umiestnené do domácej starostlivosti a sú ponúkané záujemcom o domáce zvieratko. Reprodukcia bola zastavená aj nahláseným a odchyteným dospievajúcim mláďatám nakoľko vedia započať rozmnožovanie veľmi skoro už v piatom mesiaci veku. Kastračné zákroky boli realizované v ambulancii MVDr. Staníkovej Dany, ul Festivalova 4, Žilina.

Mediálne výstupy:
https://www.facebook.com/OZZilinskelabky/   – Pravidelné pridávanie príspevkov.