Jarná Krása 2019

Cieľom projektu bolo: Cieľom výstavy bolo ukázať širokej verejnosti krásu našej flóry a ukázať spôsob akým si môžeme tieto krásy mať doma a ako sa správne starať o rastliny a prírodu v našom okolí.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V dňoch 10. až 12. mája sa uskutočnila v areáli Budatínskeho hradu výstava Jarná Krása 2019. Úvodný program otvorila svojím kultúrnym vystúpením SOŠ poľnohospodárstva a služieb na viedieku, v ktorom ukázala šikovnosť svojich študentov nie len v oblasti záhradníctva ako počas celej výstavy ale aj v oblasti kultúry. Po slávnostnom otvorení výstavy privítal prítomných hostí a návštevníkov výstavy pán Jurecký, riaditeľ Považského múzea, následne za ŽSK privítali prítomných hostí
pán Dobeš a za mesto Žilina pani Birnerová. Po malom občerstvení si pozvaní hostia prezreli výstavu, na ktorej sa predstavili rôzne občianske združenia a záujmové skupiny, pestovatelia z rôznych častí Slovenska a Čiech, ktorí predviedli prítomným návštevníkom rôznorodosť a pestrosť druhov vo svojom odbore. Návštevníci si mohli taktiež pozrieť ukážky ľudových remesiel ako drotárstvo, košikárstvo, tkáčstvom, výstavu spestrili keramikári, pernikári aj
včelári s ukážkami svojej práce. Šikovnosť svojich rúk nám predviedli členky spolku Živena. Deti si mohli pozrieť dve divadelné predstavenia v sobotu o 14:00 hod. sa konalo predstavenie O kocúrovi a pyšnej princeznej a v nedeľu to bolo predstavenie Janko a Marienka, ktoré bolo podfarbené blížiacou sa búrkou. Návštevníci výstavy sa zúčastnili na rôznych prednáškach. V piatok v poobedňajších hodinách bola náučná prednáška o Jedlých divorastúcich rastlinách, ktorú si pripravila botanička pani Kvetena Kicková. Druhá prednáška bola pod vedením
Bonsaj centra, ktorý mali praktické ukážky tvarovania bonsajov. Tretiu prednášku mal hosť výstavy z Čiech pán Milan Sembol. Počas troch dní mali návštevníci možnosť vidieť ukážky aranžovania rezaných kvetín, ktorú mali pripravenú členky SSZ OV Žilina a zapojiť sa do pripravenej tomboly. výstavy bola cez 5300 osôb.

jarna krasa_A3_upravena – kópia