III. Festival Poľskej Hudby v Žiline -pocta k 200 výročiu narodenia Stanislava Moniuszko

Číslo zmluvy: 38/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: III. Festival Poľskej Hudby v Žiline -pocta k 200 výročiu narodenia Stanislava Moniuszko
Dátum konania projektu: 22.11.2019
Predkladateľ: Občianske združenie Polonus c Žiline

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu je obnoviť tradíciu festivalu poľskej hudby v Žiline,prezentovať pred
majoritou bohatstvo kultúrneho dedičstva poľskej menšiny a obohatiť kulturný kalendár podujatí o toto
medzinárodne podujatie.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt bol zrealizovaný v súlade s harmonogramom, plánom a rozpočtom. Bol propagovaný v rádio Vlna, Europa2,Jemne , na internetových
stránkach www. zilinak.sk, my.sk, cez sociálne sieti, TV Severka, www.ozpolonus.sk, navstevnik.sk, atď. kvalitní vystupujúci umožnili oboznámenie nadčasovou hudbou otca poľskej národnej opery v klasickej podobe a jazzovej úprave. Ako sprievodne podujatia sa uskutočnila prehliadková súťaž v základnej umeleckej škole a vítazka, 10-ročna Aneta Fabušikova vystúpila so svojou víťaznou pesničkou spolu so sólistkou krakovskej opery Agnieszkou Czastka Niezgodka . V druhej časti jazzovu úpravu poskytla Danuta Blažejczyk so svojou skupinou. Dotácia umožnila prípravu vystúpenia , generálnu skúšku a taktiež umožnila zabezpečiť stravu pre účinkujúcich.Koncert mal veľmi kladné hodnotenia – najmä koncept prepojenia klasickej hudby a jazzovej. Spot o koncerte je na TV Severka, www.ozpolonus.sk a youtube: https://www.youtube.com/watch?v=mDcimxnE_Pg&feature=share&fbclid=I
wAR0TjDWQaX7zyB8RvVL40_hKvRsQvK_YBtV1B7W34TSuT_RFgAMOQaSZudY
V rámci sprievidnego podujatia od 22.11.do 31.12.2019 v kaplnke Budatinskeho hradu je výstava o živote a diele S. Moniuszka.

Mediálne výstupy:
Radio Jemné – 18-22.11.2019 – 20 x odvysielanie 30“ spotu Rádio Jemné (á 40,-)
Radio Vlna – 18-22.11.2019 – 20 x odvysielanie 30“ spotu Rádio Jemné (á 80,-)
Radio Europa 2 – 18-22.11.2019 – 20 x odvysielanie 30“ spotu Rádio Jemné (á 50,-)
TV Severka +yotube – od 25.11.2019 – https://www.youtube.com/watch?v=mDcimxnE_Pg&feature=share&fbclid=IwAR0TjDWQaX7zyB8RvVL40_hKvRsQvK_YBtV1B7W34TSuT_RFgAMOQaSZudY
www.zilinak.sk – od 6.11.2019 – https://www.zilinak.sk/prispevky/13145/3-festival-polskej-hudby-v-ziline-prinesie-spojenie-klasickej-a-jazzovejhudby-stanislawa-moniuszka
myzilina.sk – 8.11.2019 – https://myzilina.sme.sk/c/22255151/Spojenie-klasickej-a-jazzovej-hudby-To-je-III-Festival-polskej-hudby-shviezdnym-obsadenim.html
reklama banneru cez google -16.11..2019 do 22.11.2019
www.vregione.sk – 4.11.2019 – https://www.vregione.sk/festivalpolskej-hudby-v-ziline/
výlep plagátov – 10.11.2019