Hudobný Workshop Masterclass

Mestské divadlo Žilina ako divadlo mladých tvorcov sa dlhodobo usiluje o otvorenú dramaturgiu a ponuku pre všetkých zúčastnených – umelcov, ale aj divákov. Mestské divadlo vytvára žánrovú pestrosť s dôrazom na kvalitu, originalitu a inakosť v rámci súčasných trendov. Jednou z jeho aktivít tzv. otvorených dverí je aj podpora menšinových žánrov a v tomto prípade ide o komunitu zameranú na jazz. Dlhoročná spolupráca s hudobníkom Martinom Valihorom vytvára kontinuálnu ponuku pre konfrontáciu súčasných mladých slovenských jazzových tvorcov a svetovej hudobnej elity tohto žánru. Osobnou aktivitou Martina Valihoru je ponúknuť nahliadnutie do tvorivého procesu jazzovej interpretácie. Mená ako Eric Harland – bicie, Vardan Ovsepian – piano, Daniel Camarda – basgitara, James Frandes – klavír sú svetovo uznávaní hudobníci, ktorí práve vďaka nadštandardným vzťahom s Martinom Valihorom sú schopní vytvárať priestor pre podporu kreativity a nadobudnutie nových zručností pre mladých slovenských jazzových tvorcov. K tomuto v tomto prípade prispelo aj tvorivé zoskupenie Robert Ragan jr. Trio v zložení Peter Solarik – bicie, Robert Ragan jr. – kontrabas, Ľudovít Kotlár – klavír a mladá začínajúca formácia Jablko noci v zoskupení Juraj Smolinský – elektrická gitara, elektrické piano, vokály. Jaroslav Smolinský – basgitara, Ondrej Rusek – spev, Richard Kabzábi – klarinet a Jakub Šulík – bicie. Trojgeneračné stretnutie si vytvorilo tri konfrontačné hracie priestory – koncert Veľká sála, súčasť koncertného vyvrcholenia jednotlivých interpretov – sólová interpretácia – Jam session – spoločná voľná tvorba a workshop – divadelná kaviareň – voľná tvorba, spoločné hranie s dôrazom na rytmiku a dynamiku hrania. Tretia časť – workshop, divadelná kaviareň sa udiala za prítomnosti divákov v podobe otvoreného fóra, ktoré spontánne vyvrelo z pódiovej koncertnej podoby. Práve dostupnosť tzv. „veľkých hudobných mien“ dodalo celkovej atmosfére slobodného tvorivého ducha, v ktorom sa aj mladí začínajúci interpreti mali šancu cítiť uvoľnene, slobodne a tvorivo.

Mestské divadlo Žilina sa tak stalo už po štvrtý krát, práve vďaka občianskemu združeniu Štúdio Mestského divadla Žilina, miestom stretnutia mladých jazzových tvorcov, ktorí majú šancu rozvíjať a posúvať svoje znalosti a zručnosti nad rámec regiónu, a tak skvalitniť a formovať svoju lásku k hudbe, ktorá sa stáva ich profesijnou cestou.  Na záver chceme poďakovať za podporu takto menšinovej skupine ľudí, ktorí majú takisto šancu vytvoriť si priestor pre svoj ďalší odborný rast.