Európsky pohár mládeže v lezeni na obťažnosť a rýchlosť

Číslo zmluvy 55/2021 – OŠKŠCRMMR/2021
Názov projektu Európsky pohár mládeže v lezeni na obťažnosť a rýchlosť
Dátum konania projektu 29.7.2021
Predkladateľ Lezecký klub LA SKALA

Cieľom projektu bolo:
Usporiadanie európskeho pohára mládeže v lezení na obťažnosť a rýchlosť

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Lezecké centrum LA SKALA aj s podporou mesta Žilina prvýkrát hostilo v rámci Európskeho pohára juniorov pretekárov zo sedemnástich krajín Európy v celkovom počte 187 pretekárov. V tomto roku sa Európsky pohár mládeže konal iba v ďalších troch mestách – v Ruskom Perme, Rakúskom Imste a Švajčiarskom Ostermundigene. Vďaka získaným finančným prostriedkom sme dokázali nakúpiť chyty a štruktúry určené na túto úroveň súťaže, zabezpečiť dostatočné množstvo personálu a tým sme zaručili bezproblémový chod celej trojdňovej akcie. Postarali sme sa o zahraničných hostí, streamovali súťaž počas troch dní na
internete, aby z dôvodu protikovidových opatrení neprišli o zážitok ani diváci a fanúšikovia.
Spätná väzba účastníkov bola pozitívna, pretekári aj tréneri si pochvaľovali súťažné cesty. Táto udalosť bola pre športovcov motivujúca, mnohí z našich slovenských účastníkov zažili atmosféru veľkých pretekov po prvýkrát. Návštevníkov zaujal stánok s propagačnými materiálmi, ktoré si počas prestávok so záujmom prezerali. Prezident rozhodcov z IFSC (Medzinárodnej federácie športového lezenia) na záver ocenil úroveň a organizáciu podujatia a lezecké centrum odporúča ako miesto konania takéhoto podujatia aj v ďalších rokoch.

Mediálne výstupy

Žilinsky večerník – článok
Huste TV – JOJ 3port – priamy prenost prostrednictvom streemu

Galéria