Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2022

Číslo zmluvy 16/2022
Názov projektu Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2022
Predkladateľ ZO JDS Žilina Brodno

Cieľom projektu bolo:
– pokračovať v započatej tradícii konania kultúrno-spoločenského podujatia s názvom Dni obce-erbové slávnosti Brodno tak, aby sa z nej postupne stalo významné žilinské podujatie
– podporiť kultúrne aktivity občanov Brodna a ostatných občanov mesta Žilina, najmä okolitých mestských častí Vranie, Považský Chlmec a Budatín
– účasťou lokálnych umelcov z blízkeho okolia sme sa snažili predstaviť účastníkom bohatú regionálnu kultúru z okolia Brodna a prispieť k budovaniu vzťahu ľudí k tejto kultúre

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Dňa 6.8.2022 sa uskutočnilo podujatie s názvom Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2022.
Základná organizácia JDS Žilina Brodno si v rámci projektu dala za cieľ pokračovať v započatej tradícii kultúrno-spoločenského podujatia, na ktorom by sa stretlo čo najviac občanov Brodna a spoločne by oslavovali „dni obce“. Jednalo sa o 3. ročník tohoto podujatia, ktoré je akousi náhradou za „klasické hody“, ktoré v Brodne pripadajú na Sviatok všetkých svätých. Podujatie začalo slávnostnou svätou omšou v kostole, po ukončení ktorej sa účastníci presunuli do areálu ZŠ s MŠ v Brodne, kde sa konala ďalšia časť podujatia. Slávnosti otvoril príhovorom miestny poslanec Ing. Ján Pažický, ktorý privítal a pozdravil účastníkov slávností a ozrejmil im zámer touto akciou pokračovať v započatej tradícii každoročného usporadúvania takýchto slávností ako náhrady za klasické „hody“. Po 14,00 hod. poslanec Pažický na podujatí privítal primátora Žiliny Mgr. Petra Fiabáne a predsedníčku ŽSK Eriku Jurinovú, ktorí v krátkom príhovore pozdravili prítomných občanov a uvítali iniciatívu usporadúvania takýchto obecných slávností, ktoré prispievajú k rozvoju kultúrno-spoločenského života v mestských častiach. Prítomných pozdravila aj predsedníčka ZO JDS Žilina Brodno Božená Slámková a poslanec MZ v Žiline JUDr. Jozef Augustín. Na akcii sa podľa odhadu zúčastnilo približne 800 návštevníkov a akcia zaznamenala veľký úspech. Aj napriek nie celkom priaznivému počasiu boli návštevníci s akciou spokojní. Organizátori aj účastníci vyjadrili odhodlanie pokračovať aj po nastávajúce roky v organizovaní ďalších ročníkov tohto podujatia a udržať tak v Brodne tradíciu každoročného usporadúvania obecných slávností. Finančné prostriedky boli použité v zmysle schváleného rozpočtu.

Mediálne výstupy

miestny rozhlas – 3.8 až 6.8.2022 – oznam v rozhlase
fb – 6.8.2022 – statusy na fb

Galéria

publikum Vystúpenie primátora a županky otvorenie MP Žilina – hry pre deti