Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2019

Číslo zmluvy: 10/2019 – OKŠCRMR
Názov projektu: Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2019
Dátum konania projektu: 17.8.2019
Predkladateľ: Základná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Žilina-Brodno

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo zaviesť a následne udržať tradíciu konania kultúrno-spoločenského podujatia s názvom Dni obce-erbové slávnosti. Termín konania bol zvolený na prelome augusta a septembra – nadväzujeme tak na slávnostné predstavenie a uvedenie erbu Brodna, ako aj predstavenie zrekonštruovanej kroniky Brodna, ktoré sa konali 3.9.2017. Cieľom tohto druhého ročníka Dni obce bolo pokračovať v započatej tradícii každoročného usporadúvania tohto podujatia, kde občania Brodna aj okolia, strávia deň spoločne v rámci zábavy, pohybu. Snahou je, aby sa skvalitnil spoločenský a kultúrny život v tejto mestskej časti.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Dni obce – erbové slávnosti Brodno 2019 začali o 11,00 hod. slávnostnou svätou omšou v kostole, po ukončení ktorej sa účastníci v sprievode presunuli do areálu ZŠ s MŠ v Brodne.
Slávnosti otvoril príhovorom miestny poslanec Ing. Ján Pažický, ktorý privítal a pozdravil účastníkov slávností a ozrejmil im zámer touto akciou pokračovať v započatej tradícii každoročného usporadúvania takýchto slávností ako náhrady za klasické „hody“. Vysvetlil, že na príprave slávností sa spolu s ním podieľala široká verejnosť a občianske organizácie v Brodne ako ZO JDS v Brodne, DHZ Brodno, RTJ Brodno, Dychový súbor Brodnianka, vedenie a personál ZŠ s MŠ, rodičia žiakov, nadšenci a dobrovoľníci. Poslanec poďakoval mestu Žilina a kolegom poslancom za poskytnutie grantu, bez ktorého by nebolo možné zabezpečiť takýto dôstojný priebeh druhého ročníka týchto slávností. Vďaka patrí aj CVČ Kuzmányho Žilina za aktívny príspevok do tohto podujatia. Po 14,00 hod. poslanec Pažický na podujatí privítal primátora Žiliny Mgr. Petra Fiabáne, ktorý v krátkom príhovore pozdravil prítomných občanov.
Počas bohatého kultúrneho programu vystúpilo množstvo amatérskych umelcov z Brodna i okolia, skupina AYA a kapela Maťko Band.
Finančné prostriedky boli použité podľa rozpočtu na honoráre účinkujúcich, prenájom a ozvučenie pódia a
občerstvenie. Vyúčtované budú v termíne podľa zmluvy o poskytnutí grantovej dotácie.