divadelný tábor Za oponou 2021

Číslo zmluvy  23/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu  divadelný tábor Za oponou 2021
Dátum konania projektu  23.7.2021
Predkladateľ  Za oponou n.o.

Cieľom projektu bolo:
Divadelný tábor Za oponou 2021 priniesol, aj vďaka tomu, že projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, skutočne výnimočné chvíle. Jeho cieľom bolo predovšetkým, vzhľadom na predchádzajúci lockdown spojený s Covid-19 a emócie s ním súvisiace, zrealizovať, samozrejme za dodržania všetkých bezpečnostných opatrení, spomínanú populárnu aktivitu, a vytvoriť tak tvorivý priestor pre žilinské deti od 7 do 14 rokov, kultúrne ich obohatiť a najmä konečne ich tak zapojiť do kultúrno-spoločenského života. Ďalšími z cieľov boli samozrejme okrem zmysluplného trávenia prázdninového času priblíženie bábkového divadla z hľadiska jeho významu a tvorby hravou formou, rozvíjanie kreatívneho myslenia, získanie nových divadelných skúseností a zážitkov či v neposlednom rade šírenie i rozvíjanie kultúrnych hodnôt a vzťahu ku kultúre, k samotnému bábkovému divadlu už v detskom veku.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.
Nezisková organizácia Za oponou, v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina, potešila opäť (a konečne po x dňoch strávených doma) všetky deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo, denným divadelným táborom Za oponou 2021, ktorý sa konal už tradične v 3 júlových turnusoch: 5. – 9. júla, 12. – 16. júla a 19. – 23. júla 2021, konkrétne v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod., v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Už v poradí siedmeho ročníka tábora sa zúčastnilo až 119 (1. turnus 38, 2. turnus 42 a 3. turnus 39) malých hercov, ktorých čakal bohatý program – množstvo rozprávkových a tvorivých hier, prechádzka tajnými divadelnými chodbami, odhalenie zákulisia, výroba bábok, výber rozprávky – tvorba scenára, návšteva Bábok v podkroví – stálej expozície bábok v Rosenfeldovom paláci, v rámci ktorej absolvovali malí herci i tvorivé dielne, práca na javisku, javisková reč, práca s mikrofónom, tvorba div.
predstavenia, výroba pozvánky a plagátu, generálna skúška, divadelné líčenie a čerešnička na záver – slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvorili herci z BDŽ (4 lektori a 2 animátori) spolu s malými hercami. Keďže boli malí herci v rámci každého turnusu rozdelení do dvoch hereckých skupín, každý piatok sa konali 2 premiéry o 16:30 hod. na javisku Bábkového divadla Žilina. Tento rok boli obohatené aj o témy, ktoré Covid-19 spolu s lockdownom vzal či naopak priniesol (zvýraznil) – potreba byť spolu (z očí do očí), potreba byť so starými rodičmi, s kamarátmi, spolužiakmi, či dokonca tešenie sa zo školy, ako aj pohľad, že prírode naše „sedenie doma“ prospelo. Premiér v počte 6, ktoré zožali obrovský úspech, sa zúčastnilo viac ako 350 divákov. Finančné prostriedky boli využité na náklady spojené s realizáciou projektu – služby, stravu a materiál.

Mediálne výstupy:
www.bdz.sk – apríl – august 2021 – tlačová správa, zverejnený plagát
www.facebook.com (profil BDŽ) – apríl – august 2021 – tlačová správa, zverejnený plagát
www.sdetmi.com – jún 2021 – tlačová správa, zverejnený plagát

Galéria: