divadelný tábor Za oponou (2020)

Číslo zmluvy: 13/2020 – OŠKŠCRMR/2020
Názov projektu: divadelný tábor Za oponou (2020)
Dátum konania projektu: 27.7.2020
Predkladateľ: Za oponou

Cieľom projektu bolo: Cieľom projektu bolo okrem zmysluplného trávenia prázdninového času priblíženie bábkového divadla z hľadiska jeho významu a tvorby hravou formou, rozvíjanie kreatívneho myslenia, získanie nových divadelných skúseností a zážitkov či v neposlednom rade šírenie i rozvíjanie kultúrnych hodnôt a vzťahu ku kultúre, k samotnému bábkovému divadlu už v detskom veku.
Pozitívne reakcie, priam ovácie zo strany malých hercov, ich rodičov či širokej žilinskej verejnosti dali prísľub, že letné prázdniny 2021 budú patriť opäť a jednoznačne divadelnému táboru Za oponou.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Nezisková organizácia Za oponou v spolupráci s Bábkovým divadlom Žilina, i napriek nepríjemnej situácii v súvislosti s koronavírusom, tento rok opäť pripravila pre všetky deti od 7 do 14 rokov, ktoré majú rady rozprávky a bábkové divadlo, denný divadelný tábor Za oponou, ktorý sa konal už tradične v 3 turnusoch (tentokrát trochu termínovo netradičných): 27. – 31. 7. 2020, 3. – 7. 8. 2020 a 10. – 14. 8. 2020, konkrétne v čase od 7:30 hod. do 16:30 hod., v priestoroch Bábkového divadla Žilina. Šiesteho ročníka tábora sa zúčastnilo až 107 (1. turnus 40, 2. turnus 35 a 3. turnus 32) malých hercov, ktorých čakal, okrem celodennej stravy a pitného režimu, bohatý program – množstvo rozprávkových a tvorivých hier, prechádzka tajnými divadelnými chodbami, odhalenie zákulisia, výroba bábok, výber rozprávky – tvorba scenára, návšteva Bábok v podkroví – stálej expozície bábok v Rosenfeldovom paláci, v rámci ktorej absolvovali malí herci i tvorivé dielne, práca na javisku, javisková reč, práca s mikrofónom, tvorba div. predstavenia, výroba pozvánky a plagátu, generálna skúška, divadelné líčenie a čerešnička na záver – slávnostná premiéra rozprávky, ktorú počas tábora vytvorili herci z BDŽ v podobe 5 lektorov a 2 animátorov spolu s malými hercami. Keďže boli malí herci v rámci každého turnusu rozdelení do dvoch hereckých skupín, každý piatok sa konali 2 premiéry o 16:30 hod. v Bábkovom divadle Žilina. Premiér v počte 6, ktoré zožali obrovský úspech, sa zúčastnilo viac ako 500 divákov (samozrejme za prísnych bezpečnostných opatrení). DT Za oponou 2020 priniesol, aj vďaka tomu, že
projekt bol spolufinancovaný mestom Žilina, skutočne výnimočné chvíle. Finančné prostriedky z grantovej dotácie mesta boli využité na náklady spojené s realizáciou projektu – služby, strava, materiál.

Mediálne výstupy:
Facebook BDŽ – apríl 2020 – júl 2020 – tlačové správy, oznamy
www.sdetmi.com-  júl 2020 – oznam
www.severka.tv – august 2020 – reportáž

Galéria: