Detská tour Petra Sagana

Číslo zmluvy 65/2021
Názov projektu Detská tour Petra Sagana
Dátum konania projektu 5.6.2021
Predkladateľ Cyklistická Detská Tour

Cieľom projektu bolo:
Zapojiť do projektu čo najviac detí a rodičov formou pohybovej aktivity.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Podujatie sa aj napriek pandemickým opatreniam podarilo uskutočniť. Súťažilo sa v kategóriách od 2 do 14 rokov a taktiež rodičia. Počas podujatia prebiehali edukačné programy. Na podujatí neboli žiadne vážnejšie
zranenia. Výsledky a komplet fotogaléria a video na www.detskatour.sk

Mediálne výstupy

Mtbiker – jún – článok

Galéria

application-final-report-60201-2022-1-17

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA