Beh do neba

Číslo zmluvy: 84/2019 – OKŠCRMR/2019
Názov projektu: Beh do neba
Dátum konania projektu: 26.10.2019
Predkladateľ: Q.point, s.r.o.

Cieľom projektu bolo: Rozvoj telesnej kultúry a poskytnúť pre všetkých účastníkov zaujímavý zážitok, zastaviť pokles záujmu obyvateľov o šport, zvýšiť telesnú zdatnosť a duševnú pohodu ľudí, propagáciu Žiliny a spoločnú zábavu aj po skončení preteku, čo pomáha formovať sociálne vzťahy. Sprístupňujeme športové aktivity pre deti a mládež. Podporujeme domáce športové preteky aj s medzinárodnou účasťou a nachádzame príležitosti pre mladé talenty. Snažíme sa o rozvoj a podporu športových aktivít pre dospelých, deti a mládež, ale aj širokú verejnosť v rámci regiónu Žilinského samosprávneho kraja, ako aj návštevníkov Žilinského kraja.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: V zahraničí sa podobné preteky
organizujú pod názvom run-up alebo towerrunning. Najznámejšie behy na najvyššie poschodia vysokých stavieb či mrakodrapov sú určite v USA a Ázii, kde je už veľká tradícia podobných podujatí. Celosvetovo známy je New York s mrakodrapom Empire State Building, či extrémne náročné behy v Ázií na budovy vyššie než 350 metrov. Behá sa aj na Eiffelovu vežu v Paríži. V našom okolí je známy beh na hrad Strečno. Na Slovensku sa podobné preteky ešte len začínajú organizovať, pričom v Žiline sa nám podarilo pretek zorganizovať už 11ty raz. Podujatie Beh do neba je súťaž, ktorá už začína byť na Slovensku kultovou. Veríme, že v roku 2009 sme založili zaujímavú tradíciu v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom športovom odvetví. Žilina ako centrum kultúry, športových a množstva spoločenských aktivít je miesto vhodné na uskutočňovanie takejto akcie. Stále sa o jedná o jednu z prvých akcií podobného druhu na Slovensku. Prvého ročníku 2009 sa zúčastnilo viac než 89 štartujúcich a veľký počet divákov. Každým rokom sa počet účastníkov zvyšoval a v roku 2014 bežalo už 165 športovcov. V tomto ročníku sa nám podarilo stanoviť aj nove rekordy. Pretek Beh do neba bol aj v tomto roku po všetkých stránkach zabezpečený s čo najväčšou profesionalitou. S maximálnym úsilím sme na vysokej úrovni prezentovali partnerov, mesto Žilina, Žilinský kraj a zdravý životný štýl aj na medzinárodnej úrovni. Finančné prostriedky boli použité na nákup tričiek pre účastníkov podujatia.

Mediálne výstupy:
https://zilina.run/ – od 4.5. 2019 – príspevky, fotky, videa, propozície, a registrácia
https://www.facebook.com/behdoneba/ – od 4.5.2019 – príspevky, fotky, videa, propozície, a registrácia