Beh 17.novembra – podpora 53.ročníka masového športového podujatia

Číslo zmluvy: 63/2019-OKŠCRMR
Názov projektu: Beh 17.novembra – podpora 53.ročníka masového športového podujatia
Dátum konania projektu: 7.11.2019
Predkladateľ: Academic Žilinská univerzita v Žiline

Cieľom projektu bolo: 1. Organizovaním masových športových súťaží chceme poskytnúť priestor a šancu
predovšetkým tým pretekárom, ktorí nevykonávajú daný šport vo výkonnostnom, či vrcholovom ponímaní.
2. Chceme zachovať tradíciu kvalitného športového podujatia, ktoré každoročne priláka viac generácií športovcov.
3. Šport tvorí základ zdravého životného štýlu detí, mládeže i dospelých.
4. Športovanie je vhodnou kompenzáciou súčasného sedavého životného štýlu všetkých vekových kategórií.
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli použité v súlade s grantovou dotáciou na reallizáciu projketu pod názvom – Beh 17.novembra – podpora 53.ročníka
masového športového podujatia.

Mediálne výstupy:
Žilinský Večerník – 12.11.2019 – článok s fotografiami
Spravodajca UNIZA – 11-12/2019 – článok s fotografiami

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA