Anglický konverzačný tábor

Číslo zmluvy: 93/2019-OKŠCRMR
Názov projektu: Anglický konverzačný tábor
Dátum konania projektu: 14.7.2019
Predkladateľ: OZ Stopy

Cieľom projektu bolo: – rozšírenie znalostí angličtiny formou prijateľnou pre mladých ľudí
– nadviazanie medzinárodných priateľstiev
– podpora dobrovoľníckych aktivít mladých Žilinčanov získanie skúseností mladých s organizovaním podujatia
– zmysluplné trávenie času mladých ľudí – jednak účastníkov, jednak dobrovoľníkov
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Tábor sa uskutočnil v termíne 14.-20.7.2019 v penzióne Ragáň v obci Radava. Tábora sa zúčastnilo asi 40 stredoškolákov, ktorým sa venoval tím 10 našich dobrovoľníkov, plus americký tím zabezpečený TC Kompas. Mladí dobrovoľníci zabezpečili kompletne
celú organizáciu tábora od propagácie a získaní účastníkov až po prípravu programu, vyhľadanie penziónu a evidencie stravy a ubytovania. Počas tábora sa venovali predovšetkým výučbe angličtiny, ktorá prebiehala prirodzeným neformálnym spôsobom v bežných situáciách, pri športe a pri hudobných a umeleckých večeroch.
Tábor bol zo strany účastníkov hodnotený veľmi dobre. Dobrovoľníci usporiadali do konca letných prázdnin ešte niekoľko športových a klubových podujatí pre účastníkov tábora priamo v Žiline, postarali sa aj o americký tím pred ich odchodom domov. Tábor nemá komerčný charakter, organizátori pracujú bez nároku na honorár, dokonca prispievajú na svoju stravu a ubytovanie. Prostriedky z grantu boli použité ako príspevok na ubytovanie a stravu pre organizačný tím a niektorých sociálne slabších účastníkov a tiež na nákup športového vybavenia.

Mediálne výstupy:
Ustne podanie – júl, august – účastníci boli informovaní aj počas tábora, aj na sprievodných akciách o dotácii z mesta Žilina