40. rokov dychovej hudby zachztených na CD nosiči

Číslo zmluvy 14/2022
Názov projektu 40. rokov dychovej hudby zachztených na CD nosiči
Dátum konania projektu od 6.10.2022
Dátum konania projektu do 7.11.2022
Predkladateľ “ Spolok PriateľovDH FATRANKA“

Cieľom projektu bolo:
Cieľom celého projektu bolo približiť DH Fatranka ako jubilanta, ktorý v tomto roku oslavuje svoje 40. výročie založenia. a to nielen formou celej rady koncertov, ktorých sme mali toto leto neúrekom, ale umocniť samotné výročie aj vydaním nového CD s názvom “ Nad Žilinou tam je hájik“. Na ktorom by bolo zachtytené celé obdobie fungovania dychovej hudby formou výberu skladieb, ktoré sme ako súbor hrali, teda boli a dúfam, že aj budú neoddeleiteľnou súčasťou nášho repertoáru a koloritu súboru.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Prípravou na samotnú realizáciu projektu boli koncerty v rámci kultúrneho hudobného leta, či už doma v Žiline, alebo aj v iných mestách Slovenska. Na koncertoch a hudobných podujatiach sme sa snažili v čo najväčšej miere odprezentovať repertoár, ktorý bude súčasťou samotného nahrávania
skladieb na CD. Prípravou na samotné nahrávanie bolo aj sústredenie členov súboru, ktoré sa uskutočnilo na konci leta v posledný augustový víkend , kde sa dopilovávali detaily súvisiace s celkovou súhrou, zohratím hudobníkov, celkovým zvukom kapely a hlavne agogickéhio cítenia
hudobníkov. Prvé nahrávanie sa uskutočnilo v nahrávacom štúdiu v“ Melody shope“ v Považskom Chlmci, kde sme nahrali kapelu bez klarinetov a spevákov. Druhé nahrávanie už aj s dohrávaním klarinetov spolu so spevmi sme realizovali začiatkom septembra a začiatkom novembra v nahrávacom štúdiu MK mix v Novom meste nad Váhom, kde sa realizoval celkový mastering a CD nosič nadobudne svoju výslednú zvukovú a grafickú podobu, aby potom následne mohol ísť na lisovanie do výroby. Samotné CD uzrelo svetlo sveta 7.11 v spomínannom štúdiu v Novom meste nad Váhom. Koncert na ktorom vystúpia pozvaní hostia a CD bude uvedené do života sme museli naplánovať až jar 2023.Keďže všetko naše úsilie závisí od termínov, ktoré nám dáva vydavateľ a keďže na nahrávaní participovali aj ďalší hudobníci, ktorí boli našimi hosťami, boli sme dosť závislí od ich časových možností, ktoré sme museli do celkového časového horizontu zarátať. Finančné prostriedky sme použili výhradne na nahrávanie a celkový mastering, spracovanie nahrávky a následné vydanie CD. Zo schválených prostriedkov sme využili celú schválenú dotáciu, teda 2000 Eur. Náklady
dosiahli sumu 2888 Eur.

Mediálne výstupy 

Žilinský večerník – november 2022 – článok k 40. výročiu, spojený s nahrávaním CD

Galéria

Nové CD uzrelo svetlo sveta 7.11 v nahrávacom štúdiu v Novom
meste nad Váhom

Tu sú tí, ktorí stáli na začiatku( zvukár) a konci celého
nahrávania( klarinetisti)

Na koncerte v Dolnom Kubíne, ktorý sa niesol v duchu nášho
výročia kapely bola prezentovaná váčšia časť skladieb, ktoré sú súčasťou nového CD nosiča

Prvé nahrávanie v nahrávacom štúdiu Melody shop Práca na nahrávaní vv štúdiu, kontrola hudobného záznamu dvaja nerozluční kamaráti, nielen počas nahrávania