40.ročník Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní

Číslo zmluvy 57/2022
Názov projektu 40.ročník Veľká cena Žiliny v krasokorčuľovaní
Dátum konania projektu od 25.11.2022
Dátum konania projektu do 27.11.2022
Predkladateľ Kraso klub Žilina

Cieľom projektu bolo:
Cieľom projektu je pomoc a podpora zmysluplnej aktivity s dlhoročnou tradíciou – už 40ty ročník.
Znížiť finančnú náročnosť pretekov v krasokorčuľovaní a zabezpečiť aspoň jedny bezplatné preteky pre krasokorčuliarov nášho klubu.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Veľká cena Žiliny 2022 sa nám vydarila. Aj napriek vysokej chorobnosti sa na pretekoch sa zúčastnilo 174 pretekárov z celého Slovenska. Z nášho klubu sa predstavilo 25 detí a doma sme si nechali 5x zlato 3x striebro a 4x bronz. Deti okrem toho, že sa mohli predviesť pred svojimi rodinami a kamarátmi, utužili kolektív pri fandení svojich kamarátov. V Žiline je o krasokorčuľovanie veľký záujem, na preteky sa prišlo pozrieť aj veľa fanúšikov, ktorý navštevujú školu korčuľovania.
Finančné prostriedky sme využili na čiastočnú úhradu prenájmu ľadovej plochy

Mediálne výstupy

mesto Žilina – november 2022 – oznam o konaní VC Žilina
mesto Žilina – november 2022 – článok o pretekoch VC Žilina
stránka www.Krasoklubzilina.sk – november 2022 – oznam o konaní VC Žilina
stránka www.Krasoklubzilina.sk – november 2022 – článok o pretekoch VC Žilina
Žilinak – november 2022 – článok o pretekoch VC Žilina
Frontinus rádio – november 2022 – správa o pretekoch VC Žiliny 2022
plagáty – november 2022 – rozvešané po celom štadióne týždeň pred pretekmi

Galéria