26. ročník Európskeho pohára v paracyklistike

Číslo zmluvy 67/2021 – OŠKŠCRMR/2021
Názov projektu 26. ročník Európskeho pohára v paracyklistike
Dátum konania projektu 17.7.2021
Predkladateľ Žilinský športový klub

Cieľom projektu bolo:
Úspešná organizácia Európskeho pohára v paracyklistike – zdravotne postihnutých športovcov 17. – 18. 07. 2021, v Púchove, Lednických Rovniach a okolí.

Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov:
Preteky Európskeho pohára za účasti viac ako 60 štartujúcich zdravotne postihnutých cyklistov v rôznych kategóriách z 11 krajín boli úspešne zorganizované. Dňa 17.07. boli cestné preteky s hromadným štartom na okruhu pre jednotlivé štartujúce skupiny v dĺžke 20 km, 38 km a 57 km. Vyhlásenie sa uskutočnilo po pretekoch v areáli Hunty Fish, kde boli odcenení najlepší paracyklisti v jednotlivých kategóriách. 18.07. sa
uskutočnila časovka jednotlivcov na trase Púchov – Lednické Rovne a späť, dĺžka trate 14 km. Vyhlásenie sa uskutočnilo pred STC Púchov. Grantová dotácia vo výške 2000€ bola použitá na technické a organizačné
zabezpečenie pretekov EP podľa predloženého vyúčtovania. Podklady o prezentácii mesta Žilina dodáme na samostatnom médiu.

Mediálne výstupy

Bilboardy 30 ks v ZA, PB, PÚ, BY – 01.-30.07.2021 – informácia o podujatí (logo Mesto ZA)
Inzercia v MY ZA, PB, TN – 06.07.2021, 13.07.2021, 26.07.2021 – inzercia, článok z podujatia (9x logo)
Rozhlasová kampaň – Rádio Regina – 09.-17.07.2021 – 30 vysielaní k podujatiu
Televízne upútavky TV Severka, Vega, Romana – 07.-17.07.2021 – 790 vysielaní upútaviek
Rozhlasová kampaň – Rádio WOW – 08.-18.07.2021 – 33 vysielaní
Spravodajstvo a reportáž z podujatia v RTVS, Markíza, JOJ, TA3, Severka, Vega, Romana – 17.-23.07.2021 -informácia z pretekov EP
Prezentácia mesta Žilina na veľkoplošnej obrazovke STC, reklamných baneroch na štarte, v cieli, pri vyhlásení výsledkov, plagáty a iné tlačoviny k podujatiu – 10.-20.07.2021 – logo Mesto Žilina – finančná podpora

Galéria