16.ročník Žilinského literárneho festivalu

Číslo zmluvy: 46/2019
Názov projektu: 16.ročník Žilinského literárneho festivalu
Dátum konania projektu: 19.9.2019
Predkladateľ: AF Žilina, s.r.o.

Cieľom projektu bolo: – zvýšiť povedomie o potrebnosti literatúry ako informačného zdroja
– predstaviť literatúru ako súčasť každodenného života
– predstaviť Žilinčanom zaujímavé osobnosti literatúry
– rozšírením debatného priestoru s festivalovými hosťami aj na pôdu žilinských škôl budovať vzťah k literatúre už v mladšom veku
– naučiť školskú mládež základné zručnosti pri organizovaní festivalu a novinárske zručnosti v mediálnom priestore, ktorý sami pomáhajú vytvoriť
– predstaviť najmä mládeži zložitú problematiku narábania s pravdou, analýzy faktov, tolerancie k odlišnému názoru a kritického myslenia
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: 16. ročník festivalu dopadol nad očakávanie, na jednotlivých podujatiach sa zúčastnilo vyše 1800 účastníkov. V Žiline sme za tri dni privítali skoro 70 hostí – spisovateľov, ilustrátorov, hercov, muzikantov. Zároveň sa nám podarilo podľa očakávania zapojiť aj veľké množstvo študentov stredných a vysokých škôl, ktorí sa zapojili aj ako dobrovoľníci, aj ako účastníci jednotlivých podujatí. Finančné prostriedky boli použité v súlade zo schváleným rozpočtom projektu.

Mediálne výstupy:
www.zilinak.sk – 1.9.-20.9.2019 – dva články na webe
rádio frontinus – 18.9.2019 – vystúpenie počas vysielania
TV raj – 16.9.2019 – debata o festivale odvysielaná