120 rokov železničnej trate Žilina – Rajec

Číslo zmluvy: 13/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: 120 rokov železničnej trate Žilina – Rajec
Dátum konania projektu: 18.8.2019
Predkladateľ: Považské múzeum v Žiline

Cieľom projektu bolo: – pripomenúť širokej verejnosti výročie 120 rokov od otvorenia miestnej železnice Žilina – Rajec
– vyzdvihnúť význam železnice pre Žilinu a žilinský región
– autenticky sprítomniť obdobie otvorenia železnice jazdou historických vlakov
– rozšíriť poznanie o dejinách železnice Žilina – Rajec
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Projekt sa podarilo naplniť podľa
plánu.Podarilo sa vytvoriť neopakovateľnú atmosféru pri historických vlakoch, rozšíriť poznanie o histórii železnice.
Podarilo sa zaistiť i spoluprácu ďalších inštitúcií a samospráv, ktoré materiálne pomohli zabezpečiť zázemie pre účinkujúcich i verejnosť. Podujatie začalo na železničnej stanici v Žiline, kde príhovormi privítali obecenstvo zástupcovia Mesta Žilina, ŽSK, Mesta Rajec a Železníc SR. Formou krátkeho príhovoru bola verejnosť oboznámená s históriou trate. Potom nasledovali nostalgické jazdy s programom vo viacerých železničných zastávkach a staniciach. V sobotu parným vlakom, v nedeľu historickýcmi motorovými vlakmi. Vďaka podpore Mesta Žilina a spolupráci ostatných subjektov (a samozrejme peknému počasiu), dopadla akcia výborne s účasťou okolo 3000 ľudí.

Mediálne výstupy:
TV Raj (Víkendový magazín)- 24. 8. 2019- informačný príspevok v televízii
TV Raj (Za volant)- 22. 8. 2019- informačný príspevok v televízii
TV Severka (Bez komentára)- 17.8.2019- informačný príspevok v televízii
Rádio Rebecca- 02.07.2019- rozhovor, kultúra
Rádio Frontinus- 16. 8. 2019- rozhovor, správy
Rádio Slovensko Pozor, zákruta- 16. 8. 2019- informačný príspevok
MY Žilinské noviny- 12. 8. 2019- platená reklama
Žilinský večerník- 13. 8. 2019- platená reklama
zilinak.sk- od 5. 8. 2019- platená reklama
MHD Žilina – bigmedia- od 5. 8. 2019- platená reklama – plagát