100 rokov Červeného kríža na Slovensku – 100 rokov v Žiline

Číslo zmluvy: 42/2019-OKŠCRMR/2019
Názov projektu: 100 rokov Červeného kríža na Slovensku – 100 rokov v Žiline
Dátum konania projektu: 6.9.2019
Predkladateľ: Slovenský Červený kríž Žilina

Cieľom projektu bolo: oceniť členov-dobrovoľníkov Slovenského Červeného kríža za ich dlhoročnú obetavú prácu, pomoc v okolí a humanitu bez nároku na finančnú hodnotu,
– poďakovať sa členom, dobrovoľníkom a partnerom za pomoc a podporu pri organizovaní darcovstva krvi, prvej pomoci, humanitárnej pomoci či svojpomoci okoliu bez nároku na obmenu,
– vyzdvyhnúť humanitu, dobrovoľnosť, obetavosť a nasadenie v organizácií Červeho kríža v meste Žilina a zviditeľniť tak cnosti pre verejnosť,
– šírenie humanitárnych myšlienok pre verejnosť,
Záverečné zhodnotenie projektu a popis využitia finančných prostriedkov.: Finančné prostriedky boli použité na prípravu a organizovanie spomienkovej akcie pri príležitosti 100 výročia založenia Červeného kríža v Žiline.

Mediálne výstupy:
TV RAJ- 06.09.2019- spravodajský príspevok